RealizacjeSterylizator parowy medyczny przelotowy w szpitalu
sterylizator medyczny

sterylizator medyczny

autoklaw laboratoryjny

izolator do testów sterylności

komora laminarna III klasy

izolator do badań jałowości